Để được tư vấn tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

  • Địa chỉ: Phòng 201 nhà D7, Số 01 đường Đại Cồ Việt, Hà Nội
  • Điện thoại cố định: (04) 3868.3407 / 3868.3408
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://sie.vn/ hoặc http://sie.hust.edu.vn/ 

Hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận tư vấn tuyển sinh:

  • Tư vấn tuyển sinh:
    • Thầy Trung: 091.338.2255 Yahoo: Sie.Hust    
    • Cô Hằng: 094.981.7299 Yahoo: hangbk_sie