Thực hiện đề án Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo tại Trường ĐHBK Hà Nội giai đoạn 2009-2015, toàn bộ chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường áp dụng từ khóa tuyển sinh 2009 đã được đổi mới một cách cơ bản, toàn diện theo những chuẩn mực quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa, cụ thể là:

  • Chương trình được thiết kế lại theo hướng tinh giản nội dung và tích hợp kiến thức nhằm giúp nâng cao chất lượng học tập của sinh viên (giảm khoảng 20% khối lượng so với chương trình trước kia).
  • Cấu trúc chương trình mềm dẻo, đảm bảo liên thông giữa các trình độ và ngành học phù hợp với mô hình đào tạo mới; kết hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ phát huy tối đa năng lực cá nhân của từng sinh viên.
  • Chú trọng hơn chất lượng đầu ra thể hiện ở năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc và kỹ năng mềm của người tốt nghiệp.
 

Chương trình cử nhân

Chương trình kỹ sư

Thời gian thiết kế

4 năm

4 + 1 năm

Khối lượng kiến thức

128-132 tín chỉ

(mỗi học kỳ 16-17 tín chỉ tương đương 5-6 môn học)

156-164 tín chỉ

(mỗi học kỳ 16-17 tín chỉ tương đương 5-6 môn học)

Định hướng đào tạo

Ngành rộng

Định hướng cơ bản

Chuyên ngành hẹp

Định hướng nghề nghiệp

Bằng cấp

Cử nhân kỹ thuật hoặc Cử nhân công nghệ (nhóm ngành 01-05)

Cử nhân khoa học (nhóm ngành 06-07)

Kỹ sư chuyên ngành (nhóm ngành 01-05)

Cơ hội học tiếp

Kỹ sư: 1 năm

Thạc sĩ: 1,5-2 năm

Thạc sĩ: 1-1,5 năm

Tiến sĩ (trường hợp xuất sắc): 4 năm

 

Chương trình Kỹ sư và chương trình Cử nhân kỹ thuật của cùng một ngành học được thiết kế liên thông, giống nhau hoàn toàn ở 7 học kỳ đầu, vì vậy đầu năm thứ 4 sinh viên mới phải quyết định lựa chọn theo học để nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật hay bằng Kỹ sư. Bên cạnh việc tuỳ chọn theo học chương trình cử nhân kỹ thuật hay kỹ sư của ngành học được xếp, sinh viên được quyền hoàn toàn tự chọn định hướng chuyên ngành nằm trong ngành học .

Quy trình đào tạo theo tín chỉ

Từ năm học 2007-2008 Trường ĐHBK Hà Nội áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên được chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. Với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi nhất cho kế hoạch học tập của mình. Mọi quy trình thực hiện thuận lợi, dễ dàng qua mạng.Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội có thể xem và tải về tại đây.

Học chương trình song ngành

Học chế tín chỉ và chương trình đào tạo mới của ĐHBK Hà Nội cho phép sinh viên tự chọn học thêm một ngành thứ hai thuộc cùng khối thi theo chương trình song ngành. Khi tốt nghiệp sinh viên được cấp một bằng ghi hai ngành học (ngành kép). Sinh viên có thể chọn ngành thứ hai trong cùng nhóm hoặc khác nhóm với ngành thứ nhất. Đặc biệt, các ngành thuộc nhóm 02 và 06 (Bảng 1) thường dễ kết hợp với các ngành khác nhất để tạo ra một chương trình thiết thực cho công việc sau này. Tùy theo mức độ khác giữa hai ngành học, thời gian toàn khóa có thể kéo dài hơn bình thường từ 1-3 học kỳ.

Học chương trình song bằng

Bên cạnhchương trình song ngànhsinh viên cũng có thể lựa chọn học thêm một ngành thứ hai (ngành học không cần cùng khối thi với ngành của chương trình thứ nhất) để được cấp thêm một bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân hoặc kỹ sư). Tùy theo mức độ khác nhau giữa hai ngành học, thời gian toàn khoá có thể kéo dài từ 2-5 học kỳ so với bình thường. Tuy nhiên với học chế tín chỉ (cùng với học kỳ hè), những sinh viên giỏi có thể học vượt để rút ngắn thời gian học toàn khóa.