ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012

Các ngành đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh
Nhóm 1: Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 1.250
Nhóm 2: Điện-Điện tử-CNTT-Toán tin 2.200
Nhóm 3: Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 850
Nhóm 4: Vật liệu-Dệt may-SP kỹ thuật 280
Nhóm 5: Vật lý kỹ thuật 120
Nhóm 6: Kinh tế-Quản lý 340
Nhóm 7: Ngoại ngữ 160

1. Khối ngành Kỹ thuật: Điểm chuẩn chung khối A và A1 cho từng nhóm ngành như sau:

- KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): 19,5 điểm

- KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): 21,5 điểm

- KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): 18,5 điểm (chỉ có khối A)

- KT4 (Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật): 18,0 điểm

- KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): 18,5 điểm

2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý: Điểm chuẩn chung cho cả 3 khối thi A, A1 và D1 là 20 điểm.

3. Ngành Ngôn ngữ Anh:Điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 cho từng chương trình như sau:

- TA1: Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ: 26 điểm

- TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE): 24 điểm

 4. Các hệ đào tạo khác:

- Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): 17,0 điểm cho nhóm CN1 và CN3; 17,5 điểm cho nhóm CN2.

- Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương trình.

- Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm cho tất cả các ngành khác.

Năm 2012, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không nhận xét tuyển các nguyện vọng 2, 3 vào các hệ đào tạo chính quy.